9 familier skal nå klare seg selv

Tumainis målsetning for fadderprogrammet er at hver enke/besteforelder skal bli i stand til å ta seg av sin egen familie.

Vi er derfor glade for at 9 familier nå er kommet i den posisjonen hvor dyreflokken har økt og noen av barna er blitt så store at de er i stand til å bidra. Disse er derfor blitt faset ut av programmet og vil i framtiden klare seg selv.

Som en ekstra hjelp på veien videre fikk hver familie 6 geiter og 4 høner i november 2014. 

I denne forbindelse er 9 nye familier tatt inn i fadderprogrammet.