"You can't change the whole world, but you can change the whole world for ONE PERSON!"

Tumaini er swahili og betyr håp, og vårt mål er å gi nytt håp til vanskeligstilte i Kenya.
Vi ønsker å fokusere på det vi kan gjøre og motivere andre til å bli med på å forandre andre menneskers liv!
Hjelp til selvhjelp i Pokot

Tumaini har et hjelpeprogram blant 42 enker/enkemenn. Blant disse finnes det også noen besteforeldre som tar seg av en del barnebarn. Disse barna har mistet begge foreldrene sine og er derfor overlatt til besteforeldre.

Vår "hjelp til selvhjelp" pakke inneholder 4 geiter, 4 høner og et hønsehus. I tillegg har hver familie sin egen familiefadder som støtter familien økonomisk med kr. 250 pr. måned.
Disse pengene vil dekke utgifter til bl.a. mat, skoleuniform, skolepenger og diverse underhold og gjør det mulig for enkene å ta vare på barna.

Det rapporteres at familiene er svært takknemlige for støtten de har fått og at  hjelpen virkelig nytter. De har fått nytt håp og tro på framtiden.

Disse familiene kommer fra et område i Kenya som har vært hardt rammet av tørke. Dette har ført til at mange har måttet selge dyrene sine for å få mat, i tillegg til at tørken har medført dårlig avling.

Solcellelys

Alle fadderfamiliene har fått solcellelys i jordhyttene sine. Dette gjør at barna kan gjøre lekser om kvelden, etter mørkets frembrudd. Tidligere måtte de gå tidlig til sengs fordi de ikke hadde mulighet til noe annet i mørket. 

I tillegg gir lys en sikkerhet for enkene. Som enker har de ingen beskyttelse av en mann og er derfor ekstra sårbare og utsatte for overgrep og inntrengere i mørket. Med lys blir det umulig å ta seg inn uten å bli oppdaget. 

Latriner

Sanitærforholdene i området er dårlige og de færreste har en latrine. I det siste har myndighetene hatt et økende fokus på viktigheten av gode sanitærforhold. Vi har derfor startet bygging av latriner for våre fadderfamilier. 

Vi har delt de 42 familiene inn i 5 grupper som skal hjelpe hverandre med å grave et stort hull til latrinene. Deretter blir det støpt dekke, satt opp vegger og lagt på bølgeblikk tak. Dette blir utført av kyndige arbeidere.

Gode sanitærforhold forbedrer de hygieniske forholdene og vi tror dette bl.a. er med på å gi økt menneskeverd.

Bildet til venstre viser en av de latrinene som er bygget til en av familiene. Såkorn og matutdeling

I flere år har vi delt ut såkorn til 100 av de fattigste familiene i landsbyen. Dette har sikret dem en avling fra egen jord. Dessverre får disse familiene for liten avling i forhold til hva de engentlig trenger, noe som har gjort at vi også tidvis har delt ut mat. 

I år (2013) har tørke dessverre ødelagt avlingene, noe som har medført at vi igjen har delt ut maiskort til disse familiene. En sekk med 90kg mais varer i ca 2 måneder for en familie.
Micro-kreditt

Flere av familiene i landsbyen som ikke er med i familieprogrammet har også hatt ønske om å få tak i solcellelys. Dette er en forholdsvis dyr investering og har vært vanskelig for dem å finansiere.

Tumaini har derfor gjort det mulig for dem å kjøpe solcellelys på avbetaling.


Vanndemning i Pokot

Takket være gode givere har Tumaini til nå bygget 5 demninger.

Disse demningene har forandret livet til mange mennesker!

Til nå har damene i tørketiden måttet gå mange kilometer for å hente vann til familien sin. I tillegg har enkelte måttet bære 20 liters vannbeholdere opp stupbratte fjellsider for å kommer hjem. Det er enkelt å forstå at det da blir svært sparsomt med vann til mat, drikke og hygiene. 

Under slike omstendigheter er det enkelt å forstå hvordan det å få tilgang til vann i nærheten forandrer livssituasjonen totalt. 

I tillegg åpner vann opp nye matmuligheter. Nå vil det eksempelvis være mulig for mange å dyrke grønnsaker året rundt, som vil gi dette hardt prøvede folket nødvendige proteiner og vitaminer.

Vann er virkelig starten til alt liv, og det forandrer også menneskers liv!