Et forandret liv!

Fra slummen i Nairobi til et eget hus på landet. Dette må nok være det beste eksemplet på at det går an å forandre menneskers liv.

Når vi ble kjent med Janet bodde hun i ett av Nairobi's slumområder.

Samme dag som hun fødte tvillingene, Nehema og Samuel, døde mannen hennes. Hun fikk store komplikasjoner i forbindelse med fødselen og var ute av stand til å jobbe og skaffe penger til familien. Tidligere hadde hun hatt en liten fruktbod hvor hun tjente noen shilling til livets opphold, men etter fødselen ble det umulig.

I Kenya er det vanlig at enker gifter seg raskt med en ny mann for å få noen til å forsørge seg selv. Dessverre ender det ofte med at den nye mannen ikke vil ha noe med enkens barn å gjøre, slik at mange i ren desperasjon forlater barna sine - enten på gata eller i beste fall hos en slektning. 

Via felles kjente ble vi kjent med Janet og grepet av hennes situasjon og har siden den tid gitt henne månedlig underhold. 

De to siste årene har vi støttet Janet slik at hun har kunnet gå på skole for å bli skredder. I tillegg har norske sponsorer gitt henne nytt hus på landsbygda, langt borte fra slummen!! Her har hun dyrket mais til eget forbruk og har laget en liten grønnsakshage. Janet har også fått egen symaskin og er i gang med å starte sin egen systue. Livet er virkelig snudd på hodet for Janet, tvillingene og Calvin, den foreldreløse nevøen som hun også tar seg av! "Before I was nothing, but now I am someone" sier en lykkelig Janet.