Ny traktor

– øker og sikrer matproduksjonen

November 2014 kjøpte Tumaini en John Deere traktor med henger og plog for innsamlede midler. Denne traktoren bruke til å pløye opp åkrene til familier som bor i landsbyen samt ulike transportoppdrag.

I Pokot er jorden ganske hard og tilnærmet umulig å klargjøre for såing før regnet kommer og bløter den opp. Når så regnet kommer, starter arbeidet med å hakke opp jorden for hånd og deretter få sådd. Ulempen med denne måten å dyrke jorden på, er at det tar dyrebar tid fra regnet kommer til såkornet blir sådd. I tillegg klarer man kun å hakke opp det øverste laget med jord, slik at man må så i øverste jordlag, hvor jorden blir svært utsatt for tørke.

Hvorfor traktor?
En traktor derimot vil gjøre det mulig å pløye opp store arealer på kort tid. Enkelte familier har ubrukte jordarealer som de ikke klarer å hakke opp før regntiden er over og står således ubrukte. En traktor vil lett pløye opp disse arealene og omskape disse til dyrkbar mark. Jorden blir videre pløyd dypere, som gjør den bedre i stand til å holde på fuktigheten og gir røttene bedre vekstvilkår. Med traktor kommer såkornet tidligere i jorden, mens regntiden enda pågår. Dette vil gi gode forhold for å spire og gro og gi en redusert vekstperiode. Sagt på en annen måte – maten kommer tidligere på bordet!
Hjelp til selvhjelp
Vårt fokus er hele tiden å gjøre familiene i familifadderprogrammet selvstendige. Vi tror en økt og sikrere utnyttelse av jordstykket deres er et viktig og godt virkemiddel til å oppnå dette. 

I tillegg finnes det andre bedre stilte familier i Pokot som har betalingsvilje for å få pløyd opp sine jorder. Disse familiene gir traktoren et driftsgrunnlag til å betale lønn til sjåfør, service på traktor, diesel og forsikringer. I tillegg brukes traktoren til å frakte varer fra nærmeste tettsted opp til fjellene hvor vi har vårt arbeid (ca 2 timers kjøring). Traktor finansiere sin egen drift ved betaling fra de som mottar traktortjenestene.