Tumaini ble stiftet desember 2010 av Laila og Herbjørn Vestvik og Turid og Bjørn Kjetil Helllestræ.

Turid og Bjørn Kjetil var bosatt i Kenya fra 2008 til 2010. I løpet av disse to årene ble det igangsatt ulike private hjelpeprosjekter ved frivillige gaver til deres "Hjelp oss å hjelpe" konto. Tumaini er en videreføring av dette arbeidet.

Vårt motto er: "You can't change the whole world, but you can change the whole world for ONE PERSON!"

Tumaini er swahili og betyr håp. Vårt mål er å gi nytt håp til vanskeligstilte i Kenya.
Vi ønsker å fokusere på det vi kan gjøre og motivere andre til å bli med på å forandre andre menneskers liv!