82 fattige familier (hovedsakelig enker) har fått høner og geiter, støtte til å sende barna sine på skole, samt mat, klær og det de ellers har hatt behov for. Vi har hatt flere matutdelinger slik at 100 ekstra familier har fått mais og bønner når avlingen har vært dårlig, og vi har bygget 10 demninger. I tillegg har vi investert i traktor slik at familiene i Pokot har fått pløyd opp jordstykkene sine og fått forbedret vekstvilkår og dermed kunnet øke matproduksjonen sin.
Vi er overveldet over givergleden som har ført til at så mange har fått et bedre liv!
Fra august 2017 legges arbeidet til Tumaini ned. Vi takker alle som har vært med å forandre fattige menneskers liv!